giống lừa trong Tiếng Anh là gì?

giống lừa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống lừa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống lừa

    * ttừ

    asinine