giống phụ trong Tiếng Anh là gì?

giống phụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống phụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống phụ

    * dtừ

    subbreed