giống cánh trong Tiếng Anh là gì?

giống cánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống cánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống cánh

    * ttừ

    alar