giống lông trong Tiếng Anh là gì?

giống lông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống lông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống lông

    * ttừ

    hairy