giống lá trong Tiếng Anh là gì?

giống lá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống lá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống lá

    * dtừ

    leafiness

    * ttừ

    leafy