giống vòi trong Tiếng Anh là gì?

giống vòi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống vòi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống vòi

    * ttừ

    proboscidean