giống sáp trong Tiếng Anh là gì?

giống sáp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống sáp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống sáp

    * ttừ

    waxy