giống loài trong Tiếng Anh là gì?

giống loài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống loài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giống loài

  * dtừ

  specimen

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giống loài

  * noun

  specimen

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giống loài

  specimen