giống gạch trong Tiếng Anh là gì?

giống gạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống gạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống gạch

    * ttừ

    bricky