giống thục quỳ trong Tiếng Anh là gì?

giống thục quỳ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống thục quỳ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống thục quỳ

    * dtừ

    marsh mallow