giống hải âu nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

giống hải âu nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống hải âu nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống hải âu nhỏ

    * dtừ

    procellarian

    * ttừ

    procellarian