giống hình nửa trụ trong Tiếng Anh là gì?

giống hình nửa trụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống hình nửa trụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống hình nửa trụ

    * ttừ

    semi-cylindrical