giống hình cầu nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

giống hình cầu nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống hình cầu nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống hình cầu nhỏ

    * ttừ

    spherulate, spherular