giống đồng thau trong Tiếng Anh là gì?

giống đồng thau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống đồng thau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống đồng thau

    * ttừ

    brassy