worm wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • worm wheel

  * kỹ thuật

  bánh răng nghiêng

  bánh răng xoắn

  bánh vít

  bộ truyền trục vít

  trục vít nhiều đầu răng

  điện:

  bánh kề (trục vít)

  hóa học & vật liệu:

  bánh vít vô tận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worm wheel

  gear with the thread of a worm