wormy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wormy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wormy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wormy.

Từ điển Anh Việt

 • wormy

  /'wə:mi/

  * tính từ

  có giun, có sán

  nhiều sâu

  bị sâu đục

  giống con giun, hình ngoằn ngoèo

Từ điển Anh Anh - Wordnet