worm gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • worm gear

  * kỹ thuật

  bánh răng nghiêng

  bánh răng xoắn

  bánh vít

  bộ truyền trục vít

  trục vít nhiều đầu răng

  hóa học & vật liệu:

  bánh răng động trục vít

  toán & tin:

  truyền động trục vít

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worm gear

  gear consisting of a shaft with screw thread (the worm) that meshes with a toothed wheel (the worm wheel); changes the direction of the axis of rotary motion