working sheave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working sheave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working sheave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working sheave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working sheave

  * kỹ thuật

  puli chủ động

  cơ khí & công trình:

  bánh đai chủ động

  ròng rọc động