working shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working shaft

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  giếng làm việc

  giếng thi công

  cơ khí & công trình:

  trục làm việc