working range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working range

  * kỹ thuật

  khoảng làm việc

  xây dựng:

  miền hoạt động

  miền làm việc

  miền tác dụng

  điện lạnh:

  phạm vi làm việc