work stoppage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work stoppage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work stoppage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work stoppage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • work stoppage

  * kinh tế

  hành động đình công

  hành động đình công (có tính tự phát)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • work stoppage

  Similar:

  strike: a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions

  the strike lasted more than a month before it was settled