workable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workable.

Từ điển Anh Việt

 • workable

  /'wə:kəbl/

  * tính từ

  có thể làm được, có thể thực hiện được, dễ thực hiện

  a workable plan: một kế hoạch có thể thực hiện được

  dễ dùng, dễ cho chạy, dễ điều khiển

  a workable tool: một dụng cụ dễ dùng

  dễ khai thác

  dễ bị ảnh hưởng, dễ sai khiến, dễ điều khiển (người)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • workable

  * kinh tế

  có thể thực hiện được

  * kỹ thuật

  có thể khai thác

  hóa học & vật liệu:

  có thể gia công

  xây dựng:

  dễ đổ (bê tông)

  gia công được

Từ điển Anh Anh - Wordnet