workable seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workable seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workable seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workable seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • workable seam

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  mối hàn để gia công

  hóa học & vật liệu:

  vỉa khai thác được