workload nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workload nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workload giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workload.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • workload

  * kinh tế

  lượng công tác

  lượng công tác (đảm nhận)

  * kỹ thuật

  sự nạp công việc

  điện tử & viễn thông:

  âm lượng làm việc

  toán & tin:

  tải làm việc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • workload

  work that a person is expected to do in a specified time

  Synonyms: work load