work (s) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work (s) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work (s) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work (s).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work (s)

    * kỹ thuật

    công tác

    công trình

    công việc