work flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • work flow

  * kinh tế

  quy trình làm việc

  * kỹ thuật

  luồng công việc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • work flow

  progress (or rate of progress) in work being done

  Synonyms: workflow