work on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • work on

  Similar:

  work at: to exert effort in order to do, make, or perform something

  the child worked at the multiplication table until she had it down cold

  work: shape, form, or improve a material

  work stone into tools

  process iron

  work the metal

  Synonyms: process

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).