work top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work top.

Từ điển Anh Việt

  • work top

    * danh từ

    nơi bày thức ăn để nấu nướng (mặt phẳng trong nhà bếp ở trên tủ đựng thức ăn, tủ lạnh...dùng để chuẩn bị thức ăn...)