workbook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workbook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workbook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workbook.

Từ điển Anh Việt

 • workbook

  * danh từ

  sách bài tập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • workbook

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sách làm việc

  toán & tin:

  sổ làm việc

  điện tử & viễn thông:

  tập tác nghiệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • workbook

  a student's book or booklet containing problems with spaces for solving them