worked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worked.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worked

    * kỹ thuật

    có thể khai thác

    đã gia công