workshop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workshop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workshop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workshop.

Từ điển Anh Việt

 • workshop

  /'wə:kʃɔp/

  * danh từ

  xưởng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • workshop

  * kinh tế

  phân xưởng

  xưởng

  * kỹ thuật

  cuộc hội thảo

  nhà máy

  xưởng

  xưởng máy

  xưởng sửa chữa

  xây dựng:

  nhà xưởng

  nơi chuẩn bị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • workshop

  small workplace where handcrafts or manufacturing are done

  Synonyms: shop

  a brief intensive course for a small group; emphasizes problem solving