workshop truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workshop truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workshop truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workshop truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workshop truss

    * kỹ thuật

    giàn mái răng cưa