wild sweet pea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild sweet pea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild sweet pea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild sweet pea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild sweet pea

    Similar:

    catgut: perennial subshrub of eastern North America having downy leaves yellowish and rose flowers and; source of rotenone

    Synonyms: goat's rue, Tephrosia virginiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).