tephrosia virginiana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tephrosia virginiana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tephrosia virginiana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tephrosia virginiana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tephrosia virginiana

    Similar:

    catgut: perennial subshrub of eastern North America having downy leaves yellowish and rose flowers and; source of rotenone

    Synonyms: goat's rue, wild sweet pea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).