wet strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wet strength

  * kinh tế

  độ bền ẩm

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  độ bền bão hòa ướt

  độ bền ướt