wet grinding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet grinding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet grinding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet grinding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wet grinding

  * kỹ thuật

  sự nghiền ướt

  cơ khí & công trình:

  sự mài ướt

  xây dựng:

  sự nghiền kiểu ẩm