wet drilling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet drilling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet drilling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet drilling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wet drilling

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự khoan kiểu nước

  sự khoan kiểu thủy lực

  sự khoan kiểu ướt

  cơ khí & công trình:

  sự khoan ướt