wet beet pulp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet beet pulp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet beet pulp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet beet pulp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet beet pulp

    * kinh tế

    phoi củ cải đường tươi