west northwest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west northwest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west northwest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west northwest.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west northwest

    the compass point midway between west and northwest

    Synonyms: WNW

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).