west malaysia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west malaysia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west malaysia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west malaysia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west malaysia

    the region of Malaysia on the Malay Peninsula

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).