west berliner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west berliner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west berliner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west berliner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west berliner

    an inhabitant of West Berlin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).