wash sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wash sale

  * kinh tế

  bán rửa

  bán giả (cổ phiếu)

  giao dịch giả bề ngoài

  mua bán cò mồi