wash-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-room.

Từ điển Anh Việt

 • wash-room

  /'wɔʃrum/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng rửa ráy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wash-room

  * kỹ thuật

  phòng tắm

  y học:

  phòng rửa