washiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washiness.

Từ điển Anh Việt

  • washiness

    /'wɔʃinis/

    * danh từ

    tính chất loãng, tính chất nhạt (đồ ăn, rượu, cà phê...)

    tính chất nhạt nhẽo; tính chất lòng thòng (văn học)