washbowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washbowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washbowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washbowl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • washbowl

  Similar:

  washbasin: a bathroom sink that is permanently installed and connected to a water supply and drainpipe; where you can wash your hands and face

  he ran some water in the basin and splashed it on his face

  Synonyms: basin, washstand, lavatory

  washbasin: a basin for washing the hands (`wash-hand basin' is a British expression)

  Synonyms: handbasin, lavabo, wash-hand basin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).