washer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washer.

Từ điển Anh Việt

 • washer

  /'wɔʃə/

  * danh từ

  người giặt, người rửa

  máy giặt (quần áo); máy đãi (quặng)

  giẻ rửa bát

  (kỹ thuật) vòng đệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • washer

  * kinh tế

  bể rửa

  mày rửa

  thùng rửa

  * kỹ thuật

  gioăng

  long đền

  máy giặt

  máy rửa

  miếng đệm

  tấm đệm

  tấm lót

  tháp rửa

  tháp rửa khí

  vật hình đĩa

  vòng đệm

  vòng đệm cao su

  vòng đệm dẹt

  vòng đệm hình xuyến

  vòng đệm kín

  vòng lót

  điện:

  rông đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • washer

  someone who washes things for a living

  seal consisting of a flat disk placed to prevent leakage

  a home appliance for washing clothes and linens automatically

  Synonyms: automatic washer, washing machine