washer nozzle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washer nozzle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washer nozzle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washer nozzle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • washer nozzle

    * kỹ thuật

    ô tô:

    vòi phun nước rửa kính