washer-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washer-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washer-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washer-up.

Từ điển Anh Việt

  • washer-up

    /'wɔʃə'ʌp/

    * danh từ

    người rửa bát đĩa