washup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • washup

    the act of washing yourself (or another person)

    Synonyms: bathing

    Similar:

    dishwashing: the act of washing dishes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).