washroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washroom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • washroom

    a lavatory (particularly a lavatory in a public place)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).